Eğer bulunduğunuz durumdan, performanstan memnun değilseniz yani içinizde bir potansiyel var ve ona ulaşacağınızı biliyor, içinizde hissediyor ama henüz ulaşamadıysanız ya da performansınızdan memnun değilseniz, yaşam koçluğu, potansiyeli verimli kullanma ve onu ideal performansa dönüştürme sürecidir. Yaşam koçu da bu süreçte size destek olan kişidir.

Bir yaşam koçu öncelikle danışanı çok iyi analiz ederek, danışanın zihin yapısını ve nasıl düşündüğünü anlar. Danışanın kişilik haritasını çıkartarak, doğru ve yanlışlarını görmesine yardımcı olur Yaşam koçu, danışanın kendini yeniden şekillendirme sürecinde yol haritası çizer.

Danışanını büyük bir ilgi ve dikkatle dinler. Yaşam koçu, danışanında yeni, güçlü, pozitif duygu ve düşünceler yaratarak onun değişimini destekler, danışanına sorumluluk verir. Danışanını asla yargılamaz, eleştirmez ve zorlamaz. Danışanına daima enerji, güç ve motivasyon sağlar. Her seansta danışanını daha güçlü ve kendine güvenen bir insan haline getirmek için onu motive eder