Uzman Psikolog - Online Terapi Hizmetleri
Uzman Psikolog

Çift Terapisi

Çift terapisi, bireysel terapiden farklı nitelikte, temel olarak ilişki odaklı terapilerdir. Çift terapisinde, duygusal olarak ilişki içerisinde olan çiftlerin, karşılıklı iletişim sorunlarının çözülmesi ve ilişkilerinin daha doyum verici hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir psikoterapi yöntemi olarak tanımlanabilmektedir. Çift terapisi, iletişim konusunda danışan durumunda olan kişilerin, ilişki içerisindeki kendiliklerine odaklanılan ilişki odaklı psikoterapi uygulamalardır. Çift terapisinde danışan kişilerin kim oldukları değil, ilişki içerisinde kim oldukları değerlendirilmektedir ve bu bakımdan çift terapisi birey terapisinden ayrılmaktadır.Çift terapisi kişilerin karşılıklı ilişki içerisinde ortaya koydukları benliklerini değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeler belli başlı temel kabuller üzerinden oluşturulmaktadır.

Çift terapisi uygulamasında, döngüsellik kavramı merkeze alınmaktadır.Çift terapisinde değişim, çözüm odaklı bakmayı gerektirmektedir. Çözüm odaklı bakmak, her iki tarafın da sorunlar ya da iletişim sıkıntısı durumları karşısında, sorunların nasıl çözülebileceği üzerine düşünmesi ve uygulama arayışına girmesini sağlamak hedeflenir. Öncelikle terapist, kendisini danışanlarına (çifte) tanıtmakta ve aslında bu yolla onları tanımaya çalışmaktadır. Çifti tanımak üzerinden sorulan sorular bazen sistematik bazen ise görüşmenin doğal akışında ortaya çıkabilmektedir.Sonraki aşamada, ilişki tarihçesi değerlendirilmektedir. Çiftin birlikteliğinin hem zamansal olarak başlangıç ve gelişimi hem de kişilerin sosyal çevreleri tarafından algılanışı üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Her iki taraf açısından mevcut olan sorunlar belirlenerek değerlendirilmeye başlanır. Sorunların, kişilerin ilişkideki döngüsellik kavramı üzerinden ele alınması, problemlerin yeniden değerlendirilmesini sağlamaktadır. Sorunlar her iki taraf açısından yeniden değerlendirildikten sonra, her iki tarafın sorun çözme yöntemlerinin belirlenmesi bakımından sistemli sorular sorulmaktadır. Böylece sorunlara karşı, kişilerin ilişki halindeki benlikleri üzerinden çözüm geliştirilmeye çalışılmaktadır. Çift terapisinde hedeflerin belirlenmesi sonrası, müdahale sürecine başlanmaktadır. Çift terapisinde müdahale süreci, birtakım yöntem ve tekniklerin kullanılması ile çözüme yönelik adımların atılması aşamasıdır.

Zülal Sirkeci
Psikolog

Zülal Sirkeci

Randevu almak için tıklayın